…(คนรับใช้) ในความฝันน้ำส้มสายชูหมายถึงเงินที่ได้มาและใช้ไปด้วยความกตัญญูพร้อมกับพรที่มีอยู่ในนั้นหรืออาจหมายถึงอายุที่ยืนยาวหรือเสียเวลาน้อยที่สุดในการทำงาน ตะกอนน้ำส้มสายชูในความฝันเป็นตัวแทนของเงินที่โง่เขลาหรือชั่วร้ายซึ่งมีผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยหรือถือว่าต่ำในความฝันน้ำส้มสายชูและภาชนะเป็นตัวแทนของคนรับใช้และที่อยู่อาศัยของเธอ การดื่มน้ำส้มสายชูในความฝันหมายถึงการเป็นศัตรูกับคนในครอบครัวหรืออาจหมายถึงการทะเลาะกันในครอบครัว สำหรับนักโทษการดื่มน้ำส้มสายชูในความฝันหมายถึงการปล่อยตัวเขาออกจากคุก น้ำส้มสายชูที่ดีในความฝันหมายถึงรายได้และพรแม้ว่าจะหายากหรือเก่า แต่ก็หมายถึงการดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ยังหมายถึงการทำงานหนักเพื่อให้บรรลุจุดจบหรืออาจหมายถึงความยากลำบาก น้ำส้มสายชูในความฝันอาจหมายถึงปัญหาในชีวิตสมรสปัญหากับลูก ๆ หรือความขัดแย้งในที่ทำงาน น้ำส้มสายชูในความฝันยังเป็นตัวแทนของเพื่อนในอ้อมอก การรดน้ำสวนด้วยน้ำส้มสายชูในความฝันหมายถึงการนอนกับแม่…

(น้ำส้มสายชู)

…(นางฟ้า | น้ำส้มสายชู) หากใครเห็นคนรับใช้ถือถาดอาหารขนมและผลไม้มาเสิร์ฟในบ้านในความฝันหมายความว่ามีคนในบ้านหลังนั้นที่เจ็บป่วยมานานเพิ่งฟื้นจากบ้านหรือว่าเขาอาจตายแบบพลีชีพ . ผู้รับใช้ในความฝันเป็นตัวแทนของข่าวดีเช่นกัน หากกษัตริย์พ่อค้าหรือผู้มีความรู้เห็นว่าตัวเองกำลังกินอาหารจากมือของคนรับใช้หรือนางพยาบาลในความฝันนั่นแสดงถึงอำนาจความรู้สติปัญญาการเจ็บป่วยหรืออาจหมายถึงการขยายธุรกิจ (ดู Slave ด้วย)…