ถ้าคุณฝันของบาทหลวงแล้วเขาหมายถึงลักษณะการสนับสนุนของบุคลิกภาพของเขา ความฝันยังแสดงลอยกฎระเบียบและแนวทาง

ความฝันกับนักเทศน์เป็นสัญลักษณ์ของบุคลิกภาพของเขาที่มีการบรรยาย, ปกป้องหรือสอนคนอื่น ๆ. คุณหรือบุคคลอื่นอาจพยายามโน้มน้าวหรือชี้นําผู้อื่นให้คิดหรือกระทําในลักษณะใดวิธีหนึ่ง ลบ, นักเทศน์สามารถเป็นสัญญาณว่าคุณกําลังบังคับความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับคนอื่น ๆ หรือใครบางคนจะขว้างปาพวกเขาที่คุณ.

*ได้โปรด,พระ,ปุโรหิต

* โปรดดูคอนแวนต์, คริสตจักร