ทําให้ความฝันเกี่ยวกับผู้ถูกเปลี่ยนเพศหรือผู้ที่มีทั้งและอวัยวะเพศหญิงเป็นสัญลักษณ์ของลักษณะบุคลิกภาพของพวกเขาที่มีลักษณะเพศชายและเพศหญิง สิ่งที่ทรงพลังและไร้พลังหรือสวยงามและไม่รู้สึก ตัวอย่างเช่นถ้าผู้ชายฝันผู้หญิงต้องการทางเพศที่จะมีอวัยวะเพศชายที่สามารถเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาของเขาสําหรับผู้หญิงคนนั้นกําลังมีประสิทธิภาพมากเกี่ยวกับการตัดสินใจนี้ สิ่งที่สามารถช่วยให้คนในชีวิตจริงในการควบคุมมัน ผู้ถูกเปลี่ยนเพศอาจแสดงความวิตกกังวลหรือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับบทบาทชาย / หญิงหรือพฤติกรรมแบบพาสซีฟ / ก้าวร้าว